Vevkollegiet ARAKNE
  

PROSJEKT WWW
   GENERELL INFORMASJON UTSTILLINGER WORKSHOPS BILDER OMTALER  


 


 TOK PULSEN PÅ TIDEN
   og skapte et avtrykk av tiden i en femårsperiode

 


PROSJEKTET Verdensveven /Weave World Wide - 2009-2013

Med et felles tema, tok ARAKNEs femårige prosjekt Verdensveven pulsen på tiden og skapte et avtrykk av tiden fra 2009 - 2013. Araknes medlemmer belyste på hver sin måte og med fire forkjellige kunstneriske uttrykk sider ved verden som de mente fortjente oppmerksomhet, både lokalt og globalt. Prosjektet besto av tre deler. Workshops, utstillinger og hjemmeside.

Workshops
Forut for hver utstilling holdt ARAKNE en intern workshop, der de tok for seg utvalgte tema som berørte aktuelle strømninger i tiden. Arbeidene fra workshopene ble brukt som forarbeid til de små vevnadene med størrelse 55 cm x 55 cm. Les mer.

Utstillinger
ARAKNE hadde som mål å gjennomføre minst en utstilling årlig i løpet av femårs perioden. Til hver utstilling ble det presentert ett felles verk som var satt sammen av fire mindre vevnader i samme format, 55 cm x 55 cm. Ett arbeid fra hver av de fire kunstnerne. Les mer.

Hjemmeside
Hjemmesiden viser gruppens arbeid med prosjektet Verdensveven /Weave World Wide og annet. Formålet med siden er å løfte fram billedvev som kunstform. Siden inneholder et «nettgalleri» som viser et utvalg arbeider som produseres. I tillegg presenteres workshops og andre relevante hendelser. Hvert av medlemmene i ARAKNE har også sin egen side med presentasjon av den enkeltes kunstneriske virksomhet.

 

Se omtaler

 

 


CONTACT INFORMATION

Vevkollegiet ARAKNE
v/ Anne-Kirsti Espenes
Saxenborg Allé 2.
7045 Trondheim, Norway

Phone: (+47) 73 51 53 35
Mobile: (+47) 995 80 417

Email:Kontakt enkeltkunstnerne

org.nr. 993 541 087

 

 

Hjemmesiden er laget med støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

       

ARAKNE ON FACEBOOK. ADDRESSE: SAXENBORG ALLÉ 2. 7045 TRONDHEIM. NORWAY. EMAIL: Se Om ARAKNE - kontakt og tjenester. MOBILE: (+47) 995 80 417