Vevkollegiet ARAKNE
  

PROSJEKT WWW
  GENERELL INFORMASJON UTSTILLINGER WORKSHOPS BILDER OMTALER  


 


 FORARBEID TIL EN SERIE SMÅ VEVNADER
   med størrelse 55 cm x 55 cm

 


WORKSHOPS I PERIODEN 2009 -2013
I god tid før hver utstilling samlet medlemmene i ARAKNE seg til workshop. Dette var en viktig del av prosjektet Verdensveven/Weave World Wide. Hensikten med en felles arbeidsøkt, var å gjøre et forarbeid til det som etterthvert skulle bli en ny serie små vevnader med størrelse 55 cm x 55 cm.

Før den praktiske delen startet, diskuterte vi hvilke tema som skulle belyses. Det kunne være en felles problemstilling eller en individuell sådan. Deltakerne brakte med seg ulike typer materialer. Det ble arbeidet med collage og blandingsteknikker på papir.

ARAKNES første utstilling (Rørosmuseet) ble fremskyndet et halvt år. Pga liten tid ble det ikke avholdt workshop forut for denne utstillingen. Forarbeidet til de små vevnadene ble derfor gjort individuelt.

Avholdte workshops

4. WORKSHOP HØSTEN 2011 avholdt 3. og 4. september.
Workshopen startet hos Mette lørdag ettermiddag og fortsatte søndag hor Anne-Kirsti i hennes verksted. Formålet var å arbeide med utkast til 55x55-arbeidene til utstillingen i Skogmuseet på Elverum sommeren 2012.

Lørdag kastet Randi ut en idé til et felles, frittstående verk knyttet til temaet OM SKOG. Alle tente på idéen, og vi begynte der og da å diskutere løsninger. Det ble en kreativ og konstruktiv samtale hvor alle 4 deltok like ivrig. Vi kom fram til at det skulle bli et 3-dim. verk løsrevet fra den tradisjonelle billedveven, men vevede element skulle inngå.

Søndag fortsatte vi der vi slapp lørdag. Alle presenterte sine idéer til 55x55-arbeidene. Temaet OM SKOG vil bli behandlet i et vidt spekter fra det nære skogmiljøet til den globale situasjonen rundt regnskogen. Men størstedelen av arbeidsøkten gikk med til videre diskusjon om og planlegging av fellesverket som vil bli en installasjon som skal plasseres midt på gulvet i galleriet på Skogmuseet.

Se flere bilder

 

 

3. WORKSHOP HØSTEN 2010 - avholdt 27. og 28. august skal lede fram mot utstillingen i Galleri Hans i Ørland Kultursenter våren 2011. Vi finner det naturlig at en utstillingsplass i dette galleriet må gi en spesiell oppmerksomhet til Hannah Ryggen. Tittelen på utstillingen blir "EN HYLLEST TIL HANNAH", og dette blir felles tema for den nye serien med 55x55-tepper.

Denne workshopen ble lagt opp på en annen måte enn de foregående. Den skulle ikke inneholde noe praktisk arbeid. Det ble mer lagt opp til diskusjon rundt Hannahs arbeider.

Fredag var satt av til tur til Ørland Kultursenter som ligger på Brekstad. Pga ulike omstendigheter ble vi bare to som tok turen den dagen. De andre har ved andre anledninger nylig besøkt Galleri Hans og Hannah Ryggen-senteret som ligger vegg i vegg i Kultursenteret.

 

Anne-Kirsti og Gunnhild Tetli fra Ørlandet Kultursenter studerer en av bøkene de har om Hannah Ryggen

 

 foto: Randi H. Hjorth

Lørdag morgen møttes vi i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Der tilbrakte vi flere timer i Hannah Ryggen-salen for å studere Hannahs tepper på nært hold. Vi gjorde notater, tok bilder og utfylte hverandre med spontane kommentarer og assosiasjoner som dukket opp der og da. Workshopen ble avsluttet med lunsj og videre diskusjon hjemme hos Randi HH. Kamme hadde ikke mulighet til å komme til Trondheim denne gangen, men hun deltok i diskusjonen via Skype. Hurra for nettet!

Viktige momenter i diskusjonen med tanke på idéer til de små vevnadene vi skal lage:

  • Ikke kopiere Hannahs tepper
  • Hylle Hannah ved å vise ens eget engagement i dagens hendelser og urimeligheter.
  • Gripe fatt i tema som Hannah berørte i sine tepper
  • Trekke ut detaljer fra Hannahs vevnader og sette dem inn i andre, nåtidige sammenhenger.

    Se flere bilder fra workshopen

2.WORKSHOP HØSTEN 2009 - rettet mot utstilling i Stiklestad Nasjonale Kultursenter våren 2010

Tema: Hver og en valgte et aktuelt tema. Disse spente over et bredt register:

Kamme Greiff: Havet som transportvei og matfat. Giftstoffer konsentrerer seg i fisken.

Randi N. Lium: Trondheim: En renere og triveligere by å bo i.

Randi Heitmann Hjorth: Om forsiden og baksiden av tilværelsen. Om hvor viktig det er blitt (og kanskje alltid har vært) å vise seg fram som plettfri og skjule det vi ikke vil vise.

Mette Handberg: Havet som transportvei. Bare et lite uhell… (Oljeutslipp).

Anne-Kirsti Espenes: Vi trenger naturen, men naturen trenger ikke oss.
Se flere bilder

Metode/arbeidsmåte:
Anne-Kirsti Espenes holdt en innledning om begrepet abstrahering. Dette var ment som en «aperitiff» til det praktiske arbeidet. Det ble arbeidet med collage i ulike typer papir, og fargekritt og maling.

1. WORKSHOP VÅREN 2009 – rettet mot utstilling i Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos sommeren 2009.

Tema: To avisbilder dannet bakgrunnen for workshop’en.

1. En menneskemengde bak et gitter i Gaza.
2. Barak Obama foran en menneskemengde i Tiergarden. (Bilde)

Metode/arbeidsmåte: Deltakerne diskuterte bildene og kom med korte utsagn og assosiasjoner. De viktigste ord og uttrykk fra denne prosessen ble skrevet på en stor tavle og fungerte som stikkord for den praktiske delen av oppgaven.

Teknikker: Tegning og collage.

Se flere bilder

 

 


CONTACT INFORMATION

Vevkollegiet ARAKNE
v/ Anne-Kirsti Espenes
Saxenborg Allé 2.
7045 Trondheim, Norway

Phone: (+47) 73 51 53 35
Mobile: (+47) 995 80 417

Email:Kontakt enkeltkunstnerne

org.nr. 993 541 087

 

 

Hjemmesiden er laget med støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

       

ARAKNE ON FACEBOOK. ADDRESSE: SAXENBORG ALLÉ 2. 7045 TRONDHEIM. NORWAY. EMAIL: Se Om ARAKNE - kontakt og tjenester. MOBILE: (+47) 995 80 417