Vevkollegiet ARAKNE
  

OM ARAKNE
   GENERELL INFORMASJON KONTAKT OG TJENESTER    
 


 


 FIRE TEKSTILKUNSTNERE
   med tilholdsted i Nord- og Sør-Trøndelag   

 


Gruppens medlemmer er Anne-Kirsti Espenes, Kamme Greiff, Mette N. Handberg og Randi Heitmann Hjorth

Anne-Kirsti Espenes Kamme Greiff Mette N. Handberg Randi Heitmann Hjorth
Fra åpning av ARAKNEs utstilling ved Galleri Hans i Ørland Kultursenter, Brekstad, april 2011.

Gruppen hadde sitt første møte i juni 2007 og ble dannet på bakgrunn av et sterkt ønske om å framheve billedveven som kunstform. Samhørigheten gir oss inspirasjon og arbeidslyst. Det faglige fellesskapet blir realisert gjennom utstillinger hvor vi framstår som gruppen ARAKNE men også som fem individuelle tekstilkunstnere med billedvev som utrykksform.

Navnet ARAKNE har vi lånt fra gresk mytologi. ARAKNE var en svært begavet veverske fra Lydia som påstod at hun var flinkere til å veve billedtepper enn selveste Athene. Gudinnen fikk høre dette og utfordret ARAKNE til en vevkonkurranse. Det endte med at ARAKNE i anger og fortvilelse over å ha fornærmet gudinnen, ville henge seg. Men Athene bevarte hennes liv og skapte henne om til en edderkopp.

Vevkollegiet ARAKNE vil på ingen måte sette seg opp mot myndighetene slik som den greske ARAKNE gjorde, men vi vil gjerne ha oppmerksonhet rundt vår kunst og derigjennom peke på aktuelle samfunnsmessige spørsmål. Veven i seg selv er et urbilde og symbol for det opprinnelige, og vi ser oss selv som representanter for en tradisjon og en kunstform som kan spores helt tilbake til antikken.

De siste årene har billedveven hatt et oppsving flere steder i Europa, og det er kunstnerne selv som har tatt initiativet. Vi har kontakt med medlemmer av både European Tapestry Forum, Dansk Gobelinkunst og The British Tapestry Group. Disse gruppene har hatt flere store utstillinger rundt omkring i Europa, og vi vet at publikum viser stor interesse. Vevkollegiet ARAKNE er således i takt med tiden og delaktig i en større bevegelse for å fremme billedveven. Vi er engasjerte kunstnere som vil at vår kunst skal være aktuell og gjerne skape debatt.

 


KONTAKTINFORMASJON
Vevkollegiet ARAKNE
v/ Anne-Kirsti Espenes
Saxenborg Allé 2.
7045 Trondheim, Norway

Phone: (+47) 73 51 53 35
Mobile: (+47) 995 80 417

Email: kontakt enkeltkunstnerne

org.nr. 993 541 087

 

Redaktør:
Randi Heitmann Hjorth

 

Hjemmesiden er laget med støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

       

ARAKNE ON FACEBOOK. ADDRESSE: SAXENBORG ALLÉ 2. 7045 TRONDHEIM. NORWAY. EMAIL: Se Om ARAKNE - kontakt og tjenester. MOBILE: (+47) 995 80 417